Title 4 MILLION_PORT
Specification Installation | Szenery for choreography
Measurements  Approx. 4 x 0,14 x 4 m
Technique Foam
Year of production 2011
   
Context

Created for the duration of the exhibition KAUNO BIENALĖ | Kaunas Biennial REWIND - PLAY  - FORWARD, PLAY contemporary dance program 22.09. – 04.12.2011.

Part of the interdisciplinary project 4 MILLION (Patricija Gilyte & Né Barros (Balleteatro, Porto, Portugal) in collaboration with AURA Dance Theater, Kaunas, Lithuania

Location Kaunas Picture Gallery, Kaunas, Lithuania
Copyright | Photo by Kristina Čyžiūtė (1-4), Patricija Gilyte (5-6)
Reviews | extracts Reviews by Kaunas Art Biennial; Review by Dr. Virginija Vtkienė
 
 
Thanks to Dr. Virginija Vitkienė, Gintarė Masteikaitė and AURA Dance Theater, Kaunas, LT
   
Supported by   Alytaus porolono fabrikas 
   
   

4 MILION_PORT.

2011. Foam. Installation


Behind most of my performative works there are videoperformances created outdoors without the presence of an audience. I prefer the endless space of nature: fields, seashore or a sandy desert- surroundings where the human body loses its own dimensions and extends. Natural influences such as wind, light and shade, mould and form my work, as well.
Working with the foam, I use body-oriented large-scale mats: even as the empty surfaces they imply the absence of the human body. Generally, I associate the foam surface with the skin and I also understand the landscape as the skin of the earth. Depending on the context and on the way it is placed spatially, foam also implies different social factors like poverty or comfort and can create the autonomous context in conjunction with the title, which means a parallel literary supplement and a program in my work.
Foam fabric absorbs our dreams, the revival and the troublesome sleep. The body sinks in it and emerges like returning from the foamy waves. While using the form for the video performances outdoors this material became simply the layer, a sheet covering, hiding, protecting, and also isolating from the surroundings. Its genuine secret becomes explicit just after entering the space of video, making possible for itself (including myself) to overcome the rules of deterioration, with the aid of technical equipment looping the same sequences at the several exhibition spaces in the different places of the world. This interlacing of sculpture and video which allows the initial gesture to be compressed into a volume like a DVD disc and similarly into the lamp of Aladdin to evolve again in the form of video-projection, fascinates me through its analogy to the thought and its ability to cross the space and time.

Patricija Gilytė participated also in the biennials’ intedisciplinary program PLAY 

http://www.bienale.lt/2011/?p=415&lang=en

 


4 MILIJONAI_UOSTAS. 2011

Porolonas. Instaliacija


Daugumos mano performansų ištakos yra videoperformansuose, atliktuose gamtoje be publikos. Aš teikiu pirmenybę beribei gamtos erdvei: laukams, jūros pakrantei ar smėlėtai dykvietei, kur žmogaus kūnas netenka mastelio ir prasiplečia. Gamtos poveikis – vėjas, šviesa, šešėlis – taip pat lipdo ir formuoja mano darbus.
Dirbdama su porolonu naudoju į kūną orientuotus didelio mastelio patiesalus: nors jų paviršius tuščias, jie veikia nuoroda į žmogaus kūno nebuvimą. Porolono paviršių sieju su žmogaus oda, o peizažą suvokiu kaip žemės odą. Priklausomai nuo konteksto ir nuo išsidėstymo erdvėje, porolonas taip pat nurodo į įvairius socialinius veiksnius – skurdumą arba komfortą – ir kartu su pavadinimu gali sukurti savarankišką kontekstą, o tai mano darbuose yra paralelinis literatūrinis papildymas ir programa.
Porolono audinys sugeria mūsų sapnus, poilsį ir neramų miegą. Kūnas paskęsta jame ir iškyla lyg grįžtų iš poroloninių bangų. Instaliacijose iš porolono kuriu skulptūrines formas, o videoperformansuose, filmuotuose gamtoje ši medžiaga tapo tiesiog sluoksniu, užklotu, kuris uždengia, paslepia, saugo ir izoliuoja nuo aplinkos. Tikroji paslaptis išaiškėja porolonui patenkant į videoerdvę, jam (o kartu ir man) įveikus senėjimo dėsnius, kai techninė įranga cikliškai kartoja vis tas pačias sekas skirtingose parodinėse erdvėse įvairiose pasaulio vietose. Tokia skulptūros ir videomeno sąveika, leidžianti sudėti pirminį veiksmą į DVD formatą ir vėl tarsi džiną iš Aladino lempos išleisti ir išskleisti jį videoprojekcijos pavidalu, žavi mane analogija minčiai ir jos gebėjimui įveikti erdvę ir laiką.


Patricija Gilytė taip pat dalyvavo bienalės tarpdisciplininiame bendradarbiavimo projekte ŠOKAM: JUDANTI TEKSTILĖ

http://www.bienale.lt/2011/?p=415&lang=lt

 

Translations: Kaunas Biennial

© Patricija Gilyte, Kaunas Biennial 2011